Picture 2
Picture 1

 

 

Principiile Aikido-ului

 

 

 

    Pentru a înțelege și învăța tehnicile de aikdo, practicantul de aikido va trebui să țină seamă de principiile care guvernează aikido-ul, deoarece acestea pot influența eficiența tehnicilor și pot să îndrume practicantul spre artă, fără să se abată de la cale.

    Tehnicile de aikido nu se executa împotriva unui adversar sau a mai multora, ci ele se executӑ împreunӑ cu adversarul controlandu-i în permanenṭa centrul de echilibru respectând principiile aikido-ului și folosind elementele specifice aikido-ului .

 

 

    I. Ki & kokyu

 

   1.Ki - Minte ;Spirit. Spirit; Energy. Energie; Vital-force. Forţa vitală Inten

 

    Ki-ul este un concept major în artele marṭiale și un element crucial în culturile asiatice, el a devenit recent un concept familiar și în occident.

    Ki-ul nu este ușor de definit în nici o limbӑ, este energia originalӑ , fundamentalӑ, este manifestarea energiei subtile de care este patruns întreg univesul și care leagӑ între ele toate manifestӑrile acestuia, vizibile și invizibile. Este energia creatoare , suflul “ divin” din orice fiinṭӑ, dar tot odatӑ este atenṭia activӑ, concentrarea sau forṭa mentalӑ, care, ar putea fi “proiectatӑ” în afara sinelui . Existӑ două concepți de interpretare a Ki-ului , concepṭia orientalӑ și concepṭia occidentalӑ .

    În concepția orientală a Ki-ul reprezintă energia sau forţă viatală care circulă prin corpul omenesc. Această energie poate fi dezvoltată prin practicarea diferitelor metode care duc la creştere a ki-ului propriu și conferă o putere mai mare şi un control asupra corpului propriu devenind o sursă de energie și de îmbunătăţire a sănătați şi longegivități.

    In concepția occidentală Ki-ului este un fenomen psiho-fizic. Pentru a folosi ki- ul este nevoie doar de a adopta un anumit tip de dispoziţie psihică pozitivă şi de a corela dispozița psihică cu o combinaţie a echilibrului și relaxări corpului prin aplicarea fermă a forței fizice formându-se astfel energia cinetică.

    Prin antrenamentele de aikido se urmareste înțelegerea și constientizarea existenței acestei energii, să înveți s-o dezvolți, să-ți controlezi stările emoționale precum și miscarile corpului prin extinderea ki-ului. Procedeele tehnice sunt un mijloc de a atinge acest scop, iar pentru eficiența executări acestora se folosesc două principii fundamentale :

 

  • Principiul coordonӑrii și utilizӑri ki-ului propriu poate fi realizat prin calmarea și concetrarea mentalului asupra punctului Seika-no-itten care este situat la aproximativ 4cm sub ombilic având o atitudine degajată ( relaxat) unind astfel mintea și trupul iar prin extinderea Ki-ului , energia va putea fi coordonată și utilizată concentrând totodatӑ atenția în momentul acțiunii.

  • Principiul preluӑrii și utilizӑrii ki-ului adversarului se bazează pe conducerea energiei proprii și a adversarului pe aceiași traiectorie , circulară ascendentă sau descendentă prin care se va realiza dezechilibrarea adversarului.

Pentru mulţi aikidoka, obiectivul primordial al formării în aikido is to learn how to "extend" ki, or to learn how to control or rediAikido este de a afla cum să "extindă" ki-ul, sau de a afla cum să controleze sau să reorienteze ki- ul adversarului. There are both "realist"

 

    2. Kokyu - respirația vietii

 

    Kokyu sau respirația vieții reprezintă actul fiziologic al inspirației și expirației iar respirația profundă care, începând din hara ,pune în mișcare energia vitala “ ki-ul” ,va da naștere la extensia ki-ului. Respirația profundă trebui să pornească din hara din punctul de unde emană forțele fizice și psihice ale omului, controlul respiraţiei poate facilita o mai mare concentrare şi eliminare a stresului.

    În multe forme tradiţionale de meditaţie, se concentrează asupra respiraţiei și este folosită ca o metodă de dezvoltare a concentrări sau de a calma mentalul. Aceste exerciţii în aikido sunt numite "kokyu Ho," sau "exerciţii de respiraţie" și au rol de a dezvolta kokyu ryoku.

    Din punct de vedere tehnic Kokyu înseamna “putere concentrata” și sincronizare între uke și nage , între sine și lume, este ritmul natural care există în toate activitațile , armonia între inspirație-expirație și coordonarea mișcărilor motrice.

În Aikido se pune accentul pe dezvoltarea "kokyu ryoku," sau "puterea respiraţiei." Acest lucru poate fi realizat prin coordonarea respiraţie (inspirației-expirației) cu mişcarea.

 

    II. Hara -Oceanul energetic este văzut ca origine a energiei vitale.

 

    Din punct de vedere fiziologic aici are loc digestia iar alimentele sunt descompuse și convertite în energie. În Hara se gasește punctul de echilibru intern al corpului omenesc și sursa de energie care se află la cca. 4 cm sub ombilic, situat între ombilic și coloana vertebrala numit Seika-no-itten, fiind și centrul greutatii corpului unde se gӑsesc concentrate forṭele vitale ,punctul din care se genereazӑ echilibru și dinamica vieții , referindu-se la starea fizică și psihică .

    Prin hara omul poate comunica cu energia universală , acolo unde se află ki-ul.

    In Aikido Hara este considerată ca o “putere internă de energie “ din care generează forța vieții. Prin conștentizarea și dezvoltarea permanentă a centrului se va ajunge astfel încât procedeele (mișcarile) din Aikido să se nască din acest punct.

    A l'Aikido, sovint es parla de “energia intrínseca” ó “energia interna”, sent el Hara el lloc on es genera aquesta força vital. Odată cu dezvoltarea şi consolidarea centrului, acesta va deveni o caracteristică de personalitate în execuţia tehnică. Per això podem afirmar, sense cap mena de dubte, que la pràctica de l'Aikido aferma la personalitat.

 

    III. Musubi - "noduri ; legarea sau unirea ; unitatea; interactiunea armonioasӑ ; conexiunea”

 

    Principiul Musubi înseamnӑ capacitatea de a uni atât fizicul cât şi mentalul, cu mişcarea şi energia adversarului. Conexiunea reprezintă conectarea la centrul adversarului, iar astfel devii una cu adversarul putand controla echilibrul, centrul energetic si vei simti intentiile adversarului.

    Conexiunea cu adversarul începe odatӑ cu intenția atacului şi este menținutӑ pe toatӑ durata desfӑşurӑrii tehnicii de aikido.

    Musubi mai poate însemna capacitatea de a controla şi modifica interacțiunea cu o altӑ persoanӑ , putând schimba o abordare ostilӑ într-o întâlnire prietenoasӑ, sau un atac într-o strangere de mânӑ.

 

    IV. Do - Calea Conceptul Do face parte integrantă din artele marțiale tradiționale , fără de care acestea nu ar fi decât simple tehnici de luptă.Traducerea reprezintă “cale , drum”

 

    Do este o conduită spirituală urmată de adepții artelor marțiale și implică multiplicarea felurilor de a fi și a se comporta, moral și social ,pentru a ajunge la țelul final al omului , integrarea sa armonioasă în legile universului.

    Do nu este decat un “drum”de urmat pentru cei ce vor într-adevăr să trăiască o viață de om liber, cu toate dificultățile pe care acestă viață le implică.

Pentru a atinge împlinirea de sine trebuie mai întai să te cunoști pe tine însuți și să fi capabil să-ți domini prin spirit, reacțiile și sentimentele.  Do este calea care duce spre “lumină”, spre trezirea propriei naturi a sinelui, identificată cu natura universului ,este o permanentă căutare a perfecțiunii de sine care implică practicarea a numeroase virtuți, ce duc spre armonia perfectă cu sine însuti și cu toate cele din jurul tău.

    Calea poate creea dualitate în funcție de intenția și experiența celui care o urmează fiind influențat de sensibilitatea interioară a sentimentelor și a relaților și situților în care este pus. Aikido se ocupă de dualitatea acestui plan de existenţă într-un mod unic spiritual.     Calea în Aikido este o cale de rezolvarea a conflictelor interioare, un mod de a trata cadrul care ne polarizează condiţiile de viaţă şi co-creează conflicte interiore.

    Do este o cale de înţelegere spirituală, de acceptare şi un proces de viaţă continuu care dezvoltă o puternică conștiință interioară și spirituală care transformă Aikido într-o artă marțială eficientă care abordează problemele dincolo de tehnicile de auto-apărare.

 

aikido technique is often to establ     V. Wa - Armonia

 

        Acest concept japonez tinde sa uneasca intr-un tot seninatatea spiritului si armonia acestuia cu energia cosmica. Este simbolul unitatii

    fortelor cosmice si umane , al sufletului si al corpului, al fiintelor intre ele; este identificarea fundamentala a intregului si a eului ; este     considerat principiul esential al universului, în acelaşi timp creativ şi distructiv , pozitiv şi negativ, activ şi pasiv; este calea supremă care     trebuie în mod necesar urmată de oameni pentru a ajunge la unirea perfecta a existentei lor spirituale si materiale cu cosmosul, ceea ce     este numita existenta suprema.

        In Aikido ne armonizam cu adversarul folosind principiile irimi şi tenkan prin sincronizarea atacului adversarului cu eschiva, degajarea,     preluarea continuind cu dezechilibrarea şi finalizând prin aplicarea procedeului.

VITEZAVVV Viteza cu care preluam atacul va trebui sa fie identică cu cea a atacatorului iar continuarea actiunii sa aiba o cursivitate a elementelor tehnice, o fluiditate a executiei tehnice iar astfel se va realiza armonia sau intregul dintre atac si tehnica de aparare.